զօր

զօր

Dasnabedian 1995: 433

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 1,15
armée

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԶՕՐ — (ու, ու, ʼի զօրուէ կամ ʼի զօրէ. րաց, րօք. լինի եւ զօրաւ, րով, րուց, րովք.) NBH 1 0755 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c գ. στρατιά , στρατεία, στρατεύμα, τος, δύναμις, λαός exercitus, militia, copia Խումբ զինուորաց. գունդ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՕՐ — (աւուր, յօրէ, աւուրբ, աւուրք, ուրց, ուրբք. (անկանոն է հոլովս, որպէս եւ հայր, հօր, մայր, մօր). ) NBH 2 1031 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. ՕՐ կամ ԱՒՐ. (լծ. եբր. աւր, որ հնչի օ՛ր. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԶՕՐԱԺՈՂՈՎ — ( ) NBH 1 0755 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical գ. Որպէս Ժողովումն զօրաց. կամ Վայր Ժողովելոյ զօրաց. *Ածին ժողովեցին ʼի քաղաքն Նախճաւան. զի անդ էր զօրաժողով իւրեանց զօրացն. Բուզ. ՟Դ. 55: Այլ առաւել վարի բա՛յիւ: Որպէս եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԺԱՄ — (ու, ու կամ աւ. ուց կամ աց. ուք կամ օք.) NBH 1 0825 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c, 14c, 15c գ. ὤρα hora. Արմատ ժամանակ բառին. Չափ շարժման արեւու՝ որպէս մասնիկ ամանակի՝ բաղկացեալ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽՄԲԵՄ — (եցի.) NBH 1 0949 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 13c ն. συνάγω congrego. Ի մի խումբ ժողովել, հաւաքել, զօր գումարել. կր. գումարիլ. բախիլ. ... յն. խոնարհիլ, այսինքն ʼի մի գալ, եւ ընդհարկանիլ. κλίνομαι, συνάπτομαι inclinor,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • Deir ez-Zor — Deyr redirects here. For the administrative subdivision of Iran, see Deyr County. Coordinates: 35°20′N 40°9′E / 35.333°N 40.15°E / 35.333; 40.15 …   Wikipedia

 • ԱԿԱՄԱՅ — (ի, ից կամ այց.) NBH 1 0021 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c ա. ἁκούσιος, ἁβουλήτος involuntarius Ոչ կամեցեալն. անկամաւոր. բռնական. պատահական. չուզելով եղած, կամք չեղած .... *Թողցի նոցա, զի ակամայ է: Վասն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՂԱՐՏԵՄ — (եցի.) NBH 1 0034 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c ն. Ընդ վայր հարկանել (որպէս զանպիտան արտ աղի). յոչինչ կամ պիղծ եւ անհարազատ համարել. առ ոտն հարկանել. թշնամանել. բամբասել. անարգել. անգոսնել. ἑξουδενέω …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԱՉԵՄ — (եցի.) NBH 1 0052 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c չ. αἱσχύνομαι, καταισχύνομαι, ἑντρέπομαι pudefio, erubeso, perturbor Ամօթ կրել. զամօթի հարկանիլ. պատկառիլ. շառագունիլ. խռովիլ. ամըչնալ, խպնիլ, կարմրիլ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՅՊԱՆԵՄ — (եցի.) NBH 1 0093 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 12c ն. (լծ. թ. այըպլամագ) παίζω, ἑμπαίζω, καταπαίζω , καταγελάω, μυκτηρίζω, χλευάζω, γελάω illudo, derideo, irrideo, subsanno Այպն առնել. խազ առնել. ծաղր առնել. ունչս առնել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՅՐ — I. (առն, յառնէ, արամբ. արք, արանց, արամբք.) NBH 1 0097 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c գ. Արու մարդ. չափահաս կամ կատարեալ. յարբունս հասեալ, երիտասարդ. եւ լի աւուրբք. էրիկ մարդ ... (ծ. եւ յն. լտ. անէր,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.